Training en evenementen agenda

Een overzicht van ons opleidingsaanbod voor business en IT-professionals, voor interne controleurs, risicomanagers en auditors, of vertegenwoordigers van het management.  Vanwege de OVID-19 pandemie zijn alle trainingen opgeschort tot medio april..  De kalendar voor het 2de kwartaal van 2020 wordt hieronder weergegeven.

Maart/April
Mei
Juni
25 maart • Lancering van DPOpro @ FEB 4-5 mei - Understanding & Auditing Business Processes’ risks related to IT ℗ Practice 5 juni • Agile Auditing ⦿ EN
26 maart • Cyber security @ CAE Club (IIA)
*** UITGESTELD ***
7 mei • Implementing privacy with ISO 27701 ⦿ EN 29 juni-3 juli • Summer Audit Academy - EN (upcoming)
27 april • NIST Cyber security ⊛ EN 11 mei • Basisprincipes voor operationeel risicobeheer ⦿ EN ➥ 29-30 juni • Internal audit - Foundations & Practice ℗ EN
  11-15 mei • PECB ISO 27001 Lead Implementer ⊛ EN ➥ 1 juli • Introduction to IT Audit ⦿ EN
  25-26 mei • COBIT 2019 Foundation ⊛ EN ➥ 2 juli • Auditing outsourcing risk ⦿ EN
  25-29 mei • PECB ISO 27001 Lead Auditor ⊛ EN ➥ 3 juli • Internal audit case ℗ EN

______________________________________________

Legende: Rode links voor trainings ⦿ 𝒾𝓃sight
      ℗ Practice;
      ⊛ Certificerende training
  Blauwe links voor events @ organisator