Monique GarsouxMonique heeft jarenlange ervaring in audit, governance en risico's in de financiële en dienstensector. Ze is één van de meest gerespecteerde specialisten in België op vlak van audit en interne controle. Monique Garsoux is verantwoordelijke van de 'Audit Office' bij Belfius. Ze staat in voor het ontwikkelen van de auditprocessen en -methodologieën, en zorgt voor het aanleveren van de nodige instrumenten en technieken. De Audit Office staat ook in voor kwaliteitszorg en alle rapportering aan de bestuursorganen.

Monique behaalde verschillende professionele certificaten, waaronder CGEIT (IT-governance), QAR (Quality Assessment Review), Chartered Director (Belgisch Instituut van Bestuurders of GUBERNA) en COBIT 5 Foundation.

Ze is lid van de Raad van Bestuur van het IIA (Instituut van Interne Auditors) en voormalig lid van de Raad van Bestuur van ISACA (IT-auditoren).

Al meer dan 20 jaar geeft Monique op regelmatige basis opleidingen in audit en interne controle, meer bepaald bij het IIA en IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne). Ze heeft een uitgebreide expertise op vlak van interne audit, risicomanagement, interne controle, QAR en governance.

Volg Monique op LinkedIn