De Qualified Audit Academy, QAA, is een gespecialiseerde opleidingsfirma, voor opleidingen en coaching in audit en gerelateerde controleactiviteiten. We behoren tot de autoriteiten op het vlak van auditing, in België en de ons omringende landen.

qualified audit academy team

We hebben een heel opleidingsaanbod in het Nederlands, Frans en Engels, en werken ook opleidingen op maat uit. U kunt bij ons terecht voor opleidingen in interne audit, IT-audit of specifieke deelaspecten zoals het auditplan. Voor een opleiding gericht op het behalen van een ISO 2700x-vaardigheden of het leren werken met een raamwerk voor IT-governance (COBIT 2019). Of nog: voor het beheersen van de risico’s met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer. Training in de voorbereidingen van de audit of net de opvolging van de implementatie van de aanbevelingen.

We staan u bij met raad en daad voor auditopleidingen of coaching, of nog: voor de Quality Assessment Review.

U merkt het: voor al uw audituitdagingen kunt u bij ons terecht. Monique Garsoux en Patrick Soenen, de mensen achter QAA, hebben dan ook tientallen jaren ervaring in audit, auditopleidingen en auditbegeleiding. De opleidingen worden altijd gegeven door professionals met jarenlange ervaring in de materie én in het begeleiden en opleiden van auditspecialisten.

Hieronder onz experten:

Patrick Soenen
Co-founder &  IT/GDPR trainer
 
Monique Garsoux 
Co-founder & Internal audit trainer
  
Alain Bonneaud 
IT/Security trainer
 
Toon De Doncker 
Security/Privacy trainer
 
Erik De Schepper 
Lean Six Sigma trainer
 
Yves Goossens 
IT Governance coach
 
Frederik Vervoort 
Privacy/Data analytics trainer
Hoe kunnen we u helpen?
Vul gerust het contactformulier in als we iets voor u kunnen betekenen!