AT30 ● Een auditplan opstellen I Insight sign𝒾𝓃sight

De IPPF-standaard met betrekking tot Planning vermeldt " Het hoofd van de audit moet een op risico gebaseerde planning opstellen teneinde de prioriteiten van de interne controleactiviteit te bepalen. Deze prioriteiten dienen in overeenstemming te zijn met de doelstellingen van de organisatie.”

Dit is een opleiding van één dag, waarbij we de ‘best practices’ doornemen voor het opstellen van een zogenaamd audit plan met toegevoegde waarde.

Inhoud

We overlopen de internationale standaarden voor het opstellen van het auditplan (International Professional Practices Framework of IPPF). Daarna zoomen we in op de rollen en verantwoordelijkheden binnen de interne auditactiviteiten. We lichten toe wat de inhoud van een audituniversum is en hoe u uw eigen universum kunt bepalen. Ook het beoordelingsproces van het auditrisico op basis van de bedrijfsdoelstellingen; de praktische methoden en benaderingen; en de risicobeoordeling van andere functies komen aan bod. Tenslotte lichten we de activiteiten toe die leiden tot de lijst met opdrachten in het auditplan. Deze hangen af van de risico's, de prioriteiten en de middelen van de auditafdeling.

Doelgroep

  • Auditmanagers en auditors die betrokken zijn bij de risicobeoordeling en planningsactiviteiten voor de audit;
  • CAE's die verantwoordelijk zijn voor het auditplan.

Vereiste voorkennis

Dit is een opleiding voor gevorderden. Voorkennis in de vorm van elementaire interne audit of IT-auditervaring is vereist.

Trainer

Monique Garsoux, professional in interne audit, en in auditmethodieken en -technieken.

Opleidingsduur

De standaardopleiding duurt 1 dag, maar kan aan uw verwachtingen worden aangepast.

Datums

Bekijk onze opleidingskalender voor de toekomstige data.

Algemene informatie

  • Continue Professionele Educatie : 7 CPE uren
  • Cursus niveau: Deze cursus komt overeen met niveau 2 "Begrijpen" op de schaal van 6 niveaus volgens Bloom's taxonomie, een hiërarchie gebruikt om onderwijsniveaus te classificeren.
  • References: IIA België
  • We kunnen uw medewerkers ook coachen bij het uitvoeren van een interne auditopdracht.
  • We maken u graag een offerte op maat.

 

Terug naar overzicht