AT20 ● Follow-up van auditaanbevelingen I Insight sign𝒾𝓃sight

Interne auditors stellen een vervolgproces op om ervoor te zorgen dat management- en verbeteracties effectief geïmplementeerd worden. Of dat er geen actie wordt ondernomen en dat het senior management dat risico aanvaardt. Dit wordt vereist door de prestatienorm van IIA’s internationale, professionele standaarden voor interne audit (IPPF). De follow-up audit heeft als doel te beoordelen in hoeverre de verantwoordelijke managers de aanbevelingen van de gerealiseerde audits hebben doorgevoerd.

Inhoud

Het formuleren van passende ‘aanbevelingen met toegevoegde waarde’ tijdens de auditopdrachten, vergemakkelijkt de opvolging achteraf. Hoe u best aanbevelingen schrijft, hoe u met auditees samenwerkt, en hoe u deze aanbevelingen kunt aanbrengen, zijn belangrijke overwegingen.

Tijdens de opvolgingsaudit bespreekt u rollen en verantwoordelijkheden, de bewaking van de voortgang van de overeengekomen acties, en de vereiste middelen en rapportering. Dit komt allemaal aan bod in de opleiding.

Doelgroep

  • Interne auditoren;
  • IT/IS auditoren;
  • Audit managers,
  • Hoofd auditafdeling (CAEs).

Vereiste voorkennis

Dit is een opleiding voor gevorderden. Ze vereist een basiskennis van auditmethodologie.

Trainer

Monique Garsoux, professional in interne audit, en in auditmethodieken en -technieken.

Opleidingsduur

De standaardopleiding duurt 1 dag, maar kan aan uw verwachtingen worden aangepast.

Datums

Bekijk onze opleidingskalender voor de toekomstige data.

Algemene informatie

  • Continue professionale educatie:  7 CPE uren
  • Cursus niveau: Deze cursus komt overeen met niveau 3 "Toepassen" op de schaal van 6 niveaus volgens Bloom's taxonomie, een hiërarchie gebruikt om onderwijsniveaus te classificeren..
  • Referenties: IIA Belgium.
  • We kunnen uw medewerkers ook coachen bij het uitvoeren van een interne auditopdracht.
  • We maken u graag een offerte op maat.

 

Terug naar overzicht