Op de tweemaandelijkse vergadering van de werkgroep IT en informatieveiligheid van Santhea heeft Patrick Soenen de nieuwe ISO 27701-standaard voor privacymanagement gepresenteerd!

Santhea is een werkgeversfederatie van Waalse en Brusselse zorginstellingen, zowel uit de publieke sector als uit de niet-confessionele en niet-commerciële privésector.Santhea

De werkgroep IT en veiligheid brengt IT-, DPO- en beveiligingsverantwoordelijken samen om presentaties te geven over actuele onderwerpen met betrekking tot gegevensbescherming in de gezondheidszorg. Onderwerpen als cyberveiligheid, GDPR en privacy, NIS-wetgeving, beveiligingsmiddelen worden gepresenteerd en stellen de deelnemers in staat om over deze onderwerpen van gedachten te wisselen.

 

De bescherming van persoonsgegevens, met name medische gegevens, is een terugkerend onderwerp in het kader van de implementatie van de AVG-verordening (GDPR). De ISO 27701-norm inzake de implementatie van een privacymanagementsysteem biedt een raamwerk voor de invoering van maatregelen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarnaast biedt de norm de organisaties een certificeringsinstrument aan. Philippe Costard, veiligheidsadviseur bij Santhea, nodigde hem uit om de de ISO 27701-norm voor te stellen aan de werkgroep. Ontdek ook het artikel over deze standaard.