De technologische ontwikkelingen en de druk van de regelgeving leggen de lat steeds op een hoger niveau in domeinen als audit, data-analyse en compliance. KPMG biedt diepgaande en bewezen expertise, van het ondersteunen van bedrijven bij het evalueren van hun huidige situatie tot het definiëren van strategieën en het implementeren van oplossingen die concrete resultaten opleveren. Door gelijke tred te houden met de technologie en gebruik te maken van de enorme mogelijkheden die technologische innovatie biedt, is KPMG zich bewust van de risico's en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur om deze risico's te beheersen. .KPMG

Verschillende technology consultants en auditoren van KPMG België hebben de COBIT 2019 Foundation training gevolgd, en vervolgens de COBIT 2019 Design & Implementation opleiding, gegeven door Qualified Audit Academy in hun kantoren.   KPMG past sinds vele jaren de Enterprise Governance Information Technology praktijken toe en COBIT 2019 betekent hierin een verdere stap vooruit.

Volgens KPMG zorgt, COBIT 2019 oor de ontwikkeling van goede praktijken voor IT-controle in de organisatie, met de nadruk op naleving van de regelgeving. COBIT helpt organisaties ook om de waarde van de informatietechnologie te verhogen en draagt zo bij tot het behalen van de bedrijfs- en operationele doelstellingen.

COBIT 2019 actualiseert het raamwerk door in te spelen op nieuwe trends, technologieën en beveiligingsbehoeften. Het framework sluit steeds perfect aan bij andere IT-standaarden zoals ITIL, CMMI en TOGAF, waardoor het een uitstekende oplossing is om als algemeen raamwerk voor het uniformiseren van processen binnen een organisatie te fungeren. .

COBIT 2019 DesignCOBIT 2019 Foundation

Nieuwe concepten en terminologie werden ingevoerd in het COBIT-kernmodel, dat 40 governance- en managementdoelstellingen bevat voor het uitwerken van een governance-programma. Het performance management systeem laat nu meer flexibiliteit toe bij het gebruik van maturiteits- en capaciteitsmetingen. In het algemeen is het raamwerk ontworpen om bedrijven meer flexibiliteit te geven bij het aanpassen van een IT-governance strategie.

De Design toolkit en de bijbehorende publicatie bieden een diepgaande leidraad voor de ontwikkeling van een uniek governancesysteem dat is afgestemd op de behoeften van de organisatie. .