DPO-proDPOpro is de beroepsvereniging van de Data protection Officers in België. Opgericht door DPO's voor DPO’s.

Visie

Haar doeleinden zijn de volgende:

     De DPO gemeenschap aanmoedigen

DPO-pro brengt DPO’s met elkaar in contact en geeft toegang tot certificatie-en trainingsmogelijkheden en andere nuttige ondersteuning.

    Het beroep van de DPO vertegenwoordigen en bevorderen

DPO-pro treedt op als klankbord voor DPO’s en vertegenwoordigt de belangen van de DPO’s op nationaal en internationaal niveau in overleg met toezichthoudende autoriteiten, overheden en andere belanghebbenden.
 

   DPO's informeren

DPO-pro faciliteert het delen van praktische kennis en ervaring door events en workshops..

Word lid

Patrick Soenen is toegetreden tot het bestuur van DPO-pro en ondersteunt de ontwikkeling van de DPO-vereniging. Word nu lid van DPO-Pro en nodig andere DPO's uit om lid te worden.

Launching event

 Het VBO steunt de oprichting van de nieuwe Belgische Vereniging voor DPO | RGPD | VBO | N DPOpro launch 25March2020

Kom naar het eerste event van het vernieuwde DPO-Pro, de Belgische vereniging voor Data Protection Officers, ontstaan uit de fusie van de Belgische tak van de AFCDP en het reeds bestaande DPO Pro.

Cyberveiligheid van data, cookiepolicies en het sanctiebeleid van onze Gegevensbeschermingsautoriteit staan centraal tijdens deze conferentienamiddag.

Bent u DPO of privacyverantwoordelijke, Frans- of Nederlandstalig en belast met de juridische, technische, digitale, HR- of marketingaspecten van de verwerking van persoonlijke gegevens? Dan hebben we goed nieuws voor u: we richten één Belgische vereniging van privacyprofessionals op, een fusie van AFCDP (de 'Association Française des Correspondants à la protection des Données à caractère Personnel' - Belgische tak) en DPO Pro, met de steun van het VBO.

Deze nieuwe vereniging moet de uitwisseling van kennis en ervaringen bevorderen en zal seminars, conferenties en overlegfora organiseren. Ze werpt zich op als de spreekbuis van privacyprofessionals bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Ze vertegenwoordigt ook voor alle sectoren, zowel publiek als privaat, iedereen die instaat voor de implementering van de GDPR.

Event is uitgesteld tot een latere datum.