PR10 ● GDPR Foundations I Insight sign𝒾𝓃sight

Een grote uitdaging bij het beheer van bedrijfsrisico’s vandaag is de bescherming van persoonlijke gegevens zoals klantidentificatiebestanden of HR-managementbestanden. Het belang van deze uitdaging neemt toe in verhouding tot de vereisten van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) of GDPR in het Engels.

Inhoud

Na een inleiding over privacy begrippen en persoonsgebonden gegevens, worden de regelgeving over de persoonlijke levenssfeer en de principes van de Europese regelgeving GDPR (AVG) aangeboord:qualified audit academy gdpr

 1. Wettelijke basis en finaliteit van de verwerking
 2. Rechten van de betrokkenen
 3. Intern verwerkingsregister
 4. Scope : transfer van gegevens buiten de EU
 5. Verantwoordelijkheden : DPO, verwerkingsovereenkomsten
 6. Effectbeoordeling : Gegevensbeschermingsimpact analyse
 7. Gegevensbeschermingsmaatregelen
 8. Informatie en transparantie (openheid)
 9. Administratieve sancties en boetes

Doelgroep

 • Interne controllers;
 • Proces- en operationele verantwoordelijken;
 • IT managers;
 • Gegevensbeschermingsfunctionarissen (DPOs);
 • Risicomanagers;
 • Compliance officers;
 • Verantwoordelijken voor informatiebeveiliging;
 • Interne auditoren.

Vereiste voorkennis

None.

Trainer

Patrick Soenen, professional in risicomanagement, audit, IT en informatieveiligheid.

Opleidingsduur

De standaardopleiding duurt 1 dag en kan uiteraard aan uw verwachtingen worden aangepast.

Een bewustmakingstraining van een halve dag is beschikbaar voor alle medewerkers die met persoonsgebonden gegevens in contact komen.

Datums

Bekijk onze opleidingskalender voor de toekomstige data.

Algemene informatie

 • Continue Professionele  Educatie: 7 CPE uren
 • Cursus niveau: Deze cursus komt overeen met niveau 2 "Begrijpen" op de schaal van 6 niveaus volgens Bloom's taxonomie, een hiërarchie gebruikt om onderwijsniveaus te classificeren.
 • Referenties: IFACI, ICIB, en talrijke in huis opleidingen.
 • We kunnen uw medewerkers ook coachen bij het uitvoeren van een interne auditopdracht.
 • We maken u graag een offerte op maat

 

Terug naar overzicht