RTBF Media SquareIn het toekomstige gebouw van Media Square zullen de RTBF studio's en journalisten worden ondergebracht. Een realisatie dat deel uitmaakt van een groter project, Media Park genaamd, betreft een gebied van 20 hectare met woningen, ontspanningsruimten die openstaan voor het publiek.... "Media Square wordt een open, dynamisch, flexibel en modulair gebouw, want de enige zekerheid in onze sector is... onzekerheid. De ergonomische, gezellige en lumineuze omgeving zal uitwisselingen, samenwerking en creativiteit stimuleren. " zei Jean-Paul Philippot.

 

Patrick Soenenqualified audit academy risk management liet het projectteam kennismaken met risicobeheer door middel van praktische groepssessies. Na een theoretische inleiding gewijd aan de basisconcepten en principes van risico's, werd de methodologie voor risicobeheer toegepast op de context van het project Media Square door middel van praktische oefeningen via groepswerk van 3 tot 4 personen.

In een eerste sessie werden belangrijke risico's geïdentificeerd, die vervolgens als een tweede oefening werden beoordeeld. In de laatste derde sessie werden de globale risico’s gedefinieerd. Deze workshop maakte het mogelijk om een initieel risicoregister op te stellen.